Neprofitno poduzeće za kulturnu, informativnu i izdavačku djelatnost „croatica”

Na predsmotri Međimurske popevke

Smotra izvornih međimurskih popijevaka „Međimurska popevka” ove godine slavi četrdesetu obljetnicu postojanja. U baštinu međimurskih popijevaka spadaju i pučke popijevke pomurskih Hrvata, pa još od 70-ih godina prošloga stoljeća pomurske pjevačke skupine sudjeluju na smotrama u Nedelišću. Pomurje je ove godine 9. ožujka na predsmotri Međimurskih popevki u Donjem Kraljevcu predstavljao Pjevački zbor KUD-a „Sumarton” (voditelj Jožo Đuric) u pratnji serdahelskog Tamburaškog sastava „Pomurske žice” (voditelj Erik Hegedüs) s popevkom „Naj se vija ta zelena kitica”.

16 04 2024
Kultura

Forum o narodnosnim izborima u Pomurju

U organizaciji Udruge Hrvata Zapadne Mađarske 21. ožujka u Integriranom centru za usluge građana (IKSZT) u Mlinarcima održan je forum o predstojećim narodnosnim izborima. Forumu su nazočili predstavnici većine pomurskih naselja i gradova u kojima se u skladu sa Zakonom o pravima narodnosti mogu raspisati opći izbori za zastupnike narodnosnih samouprava. Prema popisu stanovništva u Zalskoj županiji u 14 mjesta mogu se raspisati narodnosni izbori, a sastanku su nazočili predstavnici Bečehela, Boršfe, Fićehaza, Kerestura, Mlinaraca, Petribe, Pustare, Serdahela, Sumartona i Velike Kaniže. Gost foruma bio je dr. Franjo Pajrić, predsjednik Društva Hrvati i zastupnik sadašnjeg sastava Hrvatske državne samouprave, kako bi govorio o planovima gradišćanskog društva u vezi s postavljanjem hrvatske državne liste na predstojećim izborima.

16 04 2024
Politika
Aktualno
Tjedni broj
XXXIV. godina, 15. broj - 11. travnja 2024.
XXXIV. godina, 15. broj - 11. travnja 2024.
21. 04. 2024.
Preuzimanije datoteke
Intervju
Politika
Kultura
Školstvo
Vjera
Susret pomurske katoličke mladeži
Susret pomurske katoličke mladeži

U organizaciji Hrvatske samouprave Zalske županije 9. ožujka u crkvi svetog Martina u Sumartonu održan je II. Susret pomurske katoličke mladeži na koji su stigli mladi iz svih pomurskih hrvatskih naselja. Priredba je započela hrvatskom svetom misom koju su zajedno predvodili župnik iz Serdahela István Marton i župnik iz Goričana Josip Drvoderić. Nakon svete mise zborovi hrvatskih pomurskih škola i tamburaški sastavi iz Kerestura, Serdahela i Velike Kaniže pjevanjem i sviranjem korizmenih hrvatskih pjesama približili su okupljenim vjernicima uskrsne blagdane. Sudionike susreta pozdravila je predsjednica Hrvatske samouprave Zalske županije Marija Vargović te je zahvalila župnicima na pomoći u ostvarenju priredbe odnosno mladima koji su se pripremili i odazvali na susret.U organizaciji Hrvatske samouprave Zalske županije 9. ožujka u crkvi svetog Martina u Sumartonu održan je II. Susret pomurske katoličke mladeži na koji su stigli mladi iz svih pomurskih hrvatskih naselja. Priredba je započela hrvatskom svetom misom koju su zajedno predvodili župnik iz Serdahela István Marton i župnik iz Goričana Josip Drvoderić. Nakon svete mise zborovi hrvatskih pomurskih škola i tamburaški sastavi iz Kerestura, Serdahela i Velike Kaniže pjevanjem i sviranjem korizmenih hrvatskih pjesama približili su okupljenim vjernicima uskrsne blagdane. Sudionike susreta pozdravila je predsjednica Hrvatske samouprave Zalske županije Marija Vargović te je zahvalila župnicima na pomoći u ostvarenju priredbe odnosno mladima koji su se pripremili i odazvali na susret.

16 04 2024
Vjera