Neprofitno poduzeće za kulturnu, informativnu i izdavačku djelatnost „croatica”

Politika

Sjednica Predsjedništva Udruge Saveza Hrvata u Mađarskoj u Mohaču

09 05 2024
Politika

O izbornim listama, sastavljanju državne liste SHM-a za Skupštinu HDS-a, prijedlogu za pokretanje disciplinskog postupka i prijamu novoprijavljenih članova raspravljalo se na zatvorenoj sjednici.

 

Rasprava o sastavljanju državne liste SHM-a za Skupštinu HDS-a bez rezultata

U skladu s odlukom Predsjedništva Udruge Saveza Hrvata u Mađarskoj od 3. veljače u Mišljenu da se sljedeća sjednica Predsjedništva sazove nakon 15. ožujka, dokad svi predsjednici regionalnih ogranaka trebaju dostaviti prijedloge regionalnog članstva za kandidate na državnoj i županijskoj listi, predsjednik Joso Ostrogonac za 13. travnja sazvao je sjednicu Predsjedništva SHM-a koja je održana u prostorijama Šokačke čitaonice u Mohaču. O izbornim listama, sastavljanju državne liste SHM-a za Skupštinu HDS-a, prijedlogu za pokretanje disciplinskog postupka i prijamu novoprijavljenih članova raspravljalo se na zatvorenoj sjednici.

Predsjednik Joso Ostrogonac srdačno je pozdravio nazočne članove proširenog Predsjedništva, pravnika i nazočne članove SHM-a iz Baranje koji su se okupili u prostorijama Šokačke čitaonice.

Na poziv su se odazvali svi članovi Predsjedništva: Joso Ostrogonac (predsjednik), Arnold Barić (dopredsjednik), Angela Šokac Marković (Bačka), Marijana Balatinac dr. Al-Emad (Baranja), Eva Išpanović (Pešta), Edita Horvat Pauković (Gradišće), Jozo Solga (Podravina), Blaž Bódis (Pomurje), nadalje predsjednik Disciplinskog odbora David Gregeš, predsjednica Nadzornog odbora Zorica Vuković i pozvani pravnik. Javnom dijelu rasprave nazočilo je i nekoliko zainteresiranih članova Saveza Hrvata iz Baranje, a događanje su pratili i novinari Hrvata u Mađarskoj.

Prema pismeno predloženom dnevnom redu jednoglasno je prihvaćeno da se raspravlja o radu i događanjima između dviju sjednica, o najvažnijim zadaćama predstojećeg razdoblja te pripremama godišnje Skupštine, zatim i o izborima, izbornim listama i sastavljanju državne liste, prijedlogu Joze Solge o pokretanju disciplinskog postupka i prijamu novoprijavljenih članova.

Nakon prihvaćanja dnevnoga reda razvila se podulja rasprava o prijedlogu i inicijativi Joze Solge da se o pojedinim točkama dnevnoga reda koje se tiču osobnih pitanja raspravlja na zatvorenoj sjednici. S jedne strane neki od članova tražili su da se ne raspravlja na zatvorenoj sjednici jer su po Statutu sjednice Predsjedništva javne, a s druge strane predlagatelj se pozivao na zaštitu osobnih podataka. Budući da ta pitanja nisu regulirana ni Statutom ni Pravilnikom, pravnik je naglasio da je odluka u rukama Predsjedništva. Konačno, na prijedlog Jose Ostrogonca da se o upitnim točkama dnevnoga reda raspravlja na zatvorenoj sjednici kako bi izbjegli ćorsokak prišlo se glasanju. S četiri glasa za, jednim protiv i dva suzdržana prihvaćeno da se o izborima i sastavljanju liste te pokretanju disciplinskog postupka i prijamu novih članova raspravlja na zatvorenoj sjednici.

U okviru prve točke dnevnog reda o kojoj se raspravljalo na javnoj sjednici predsjednik Joso Ostrogonac izvijestio je Predsjedništvo i sve nazočne o radu i događanjima između dviju sjednica te predstojećim zadaćama i priredbama. Kako je uz ostalo naglasio, još uvijek nemaju proračun za 2024. godinu jer nisu dobili ni operativnu potporu, a ni potporu traženu preko pet natječaja Fonda „Gábor Bethlen” za kulturne sadržaje. Od ostatka novca od prošle godine već su potrošili milijun forinti, uskoro neće imati ni za osnovne troškove funkcioniranja (za putne troškove, plaćanje računa). Za manje od dva mjeseca dolaze izbori, za mjesec dana godišnja Skupština i priredba Cro-Fest. Upitao se kako će održati godišnju Skupštinu i državnu priredbu koja je planirana u svibnju ove godine u Pomurju. Za prošlu godinu predali su natječaje i prema Vladi Mađarske i prema Vladi RH. Nadalje je spomenuo kako su predali i prijedlog za državnu nagradu „Pro Cultura Minoritatum Hungariae”. U vezi s pripremama za Godišnju Skupštinu najavio je kako je već pripremljeno Izvješće o radu i Izvješće o financijama za 2023. godinu te Plan proračuna i Plan rada za 2024. godinu. Materijali će uskoro biti dostavljeni Predsjedništvu, a zatim i objavljeni u hrvatskom tisku u Mađarskoj. Budući da drugih prijedloga nije bilo, najavio je drugi dnevni red o izborima, sastavljanju državne izborne liste, uključujući podjelu mjesta i redoslijed kandidata što će možda, kako je kazao, biti povijesni događaj. Uslijedila je rasprava na zatvorenoj sjednici.

Nakon trosatne rasprave iza zatvorenih vrata sjednica je zaključena i, kako nam je nakon završetka sjednice ukratko kazao predsjednik Joso Ostrogonac, vodila se iscrpljujuća rasprava. Nakon nje potvrđene su županijske liste, ali odluka o sastavljanju državne izborne liste Saveza Hrvata u Mađarskoj za Skupštinu Hrvatske državne samouprave nije donesena, stoga je ona odgođena za sljedeću sjednicu Predsjedništva. Prema njegovim riječima došli su do prvih pet ili šest imena viđenijih ljudi koje poznaju diljem Mađarske i koji će predvoditi državnu listu, ali nam nije otkrio njihova imena. Uz ostalo nam je kazao i to da se najviše raspravljalo o „baranjskom slučaju”, koji je nastao poslije sjednice baranjskog članstva Saveza Hrvata u Vršendi nakon koje je sazvan još jedan skup u hrvatskoj školi u Pečuhu koji su organizirali neki članovi Saveza pod okriljem baranjskih hrvatskih samouprava. Predsjedništvo je nakon podulje rasprave i podijeljenih mišljenja glasanjem odlučilo i da neće pokrenuti predloženi disciplinski postupak protiv članova koji su inicirali i organizirali pečuški skup. Zbog poodmakle rasprave odgođena je i odluka o prijamu gotovo 70 novoprijavljenih članova (većinom iz Baranje, ali i drugih regija). O spomenutim pitanjima raspravljat će se na sljedećoj sjednici Predsjedništva – koja je održana 18. travnja 2024. godine u Glasnogovornikovu uredu u Pečuhu s početkom u 14 sati. Sjednica je bila zatvorena za javnost.

S. B