Neprofitno poduzeće za kulturnu, informativnu i izdavačku djelatnost „croatica”

Vjera

Nagrada „Za baranjske Hrvate” vlč. Gabrijelu Bariću

10 04 2024
Vjera

Svećeniku Gabrijelu Bariću nagradu je 21. listopada u Semelju u sklopu Županijskog hrvatskog dana i javne tribine Hrvatske samouprave Baranjske županije uručio predsjednik Hrvatske samouprave Baranjske županije Mišo Šarošac.

 

Hrvatska samouprava Baranjske županije 2009. godine utemeljila je godišnju nagradu „Za baranjske Hrvate”. Nagradu svake godine dodjeljuje u sklopu Županijskog hrvatskog dana i javne tribine Hrvatske samouprave Baranjske županije. Dodjeljuju se dvije nagrade: jednom pojedincu i jednoj udruzi ili organizaciji.

Nagradom se prepoznaju i priznaju zalaganje i rad osobe ili organizacije na čuvanju i njegovanju hrvatskog nacionalnog identiteta te rad za dobrobit Hrvata u Baranjskoj županiji. Svećeniku Gabrijelu Bariću nagradu je 21. listopada u Semelju u sklopu Županijskog hrvatskog dana i javne tribine Hrvatske samouprave Baranjske županije uručio predsjednik Hrvatske samouprave Baranjske županije Mišo Šarošac.

 

Gabrijel Barić (Gábriel Bárics), župnik

Gabrijel Barić rođen je u Sigetu (Szigetvár) 7. ožujka 1981. godine. Odgojen je u Martincima. Mamu je rano izgubio. Osjetio je Božji poziv, često je odlazio na svete mise koje je služio župnik Ladislav Bačmai. Poslije srednje škole, gdje je učio za autolimara – maturirao je u pečuškoj Srednjoj stručnoj školi „József Angster”, započinje studij teologije na Pečuškoj biskupskoj visokoj školi za vjerske znanosti. Za to vrijeme boravi pola godine na seminaru u Zagrebačkoj nadbiskupiji, u bogosloviji, gdje je vježbao hrvatski jezik i položio hrvatski jezični ispit. Godine 2005. zaređen je za đakona u pečuškoj katedrali. Đakonsku je službu obavljao u Boji, Martincima i Šiklošu. Za svećenika je zaređen 25. lipnja 2011. godine. Dvije je godine bio u Seksardu kao kapelan, četiri u Pečuhu u crkvi svete Elizabete, gdje je služio mjesečne svete mise na hrvatskom jeziku. Od kolovoza 2017. župnik je u Bicsérdu, odakle je često na poziv služio svete mise na hrvatskom jeziku u biskupiji. Od 2021. župnik je u Görcsönyu. Pri pomoći je voditelju Hrvatskog povjerenstva Pečuške biskupije Ladislavu Bačmaiju – služi svete mise na hrvatskom jeziku u cijeloj biskupiji, a s voditeljem Hrvatskog povjerenstva naizmjenice drži mjesečne svete mise na hrvatskom jeziku u pečuškoj franjevačkoj crkvi koje se ostvaruju uz potporu mjesne hrvatske samouprave i pečuške biskupije svake četvrte nedjelje u mjesecu. Ponosi se svojim hrvatskim podrijetlom, rado govori hrvatski i služi misu na hrvatskom jeziku.

Branka Pavić Blažetin

Foto: pecsiegyhazmegye.hu i siklosiplebania.hu