Neprofitno poduzeće za kulturnu, informativnu i izdavačku djelatnost „croatica”

©kolstvo

POZIV NA JAVNI NATJEČAJ

13 02 2024
©kolstvo

Hrvatska samouprava Pečuha raspisuje javni natječaj za dodjelu stipendija hrvatskim srednjoškolcima s prebivalištem u Pečuhu.

 

Temeljem ovoga natječaja dodjeljuju se tri stipendije u vrijednosti od 100 000 forinti za prvo polugodište školske godine 2023./2024.

 

Pravo na sudjelovanje u javnom natječaju imaju učenici koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

  • pripadnost hrvatskoj zajednici
  • prebivalište u gradu Pečuhu.

Uz prijavu za sudjelovanje na javnom natječaju kandidati su duľni priloľiti:

  1. ispunjen i potpisan obrazac
  2. kratak ľivotopis na hrvatskom jeziku s posebnim naglaskom na aktivnosti u hrvatskoj zajednici
  3. preporuku razrednika (10 – 20 rečenica) o aktivnosti učenika u razrednoj/školskoj zajednici s posebnim osvrtom na hrvatske priredbe
  4. potvrdu srednjoškolske obrazovne ustanove da je kandidat polaznik škole
  5. ovjerenu presliku svjedodľbe o uspjehu na kraju prvoga polugodišta u školskoj godini 2023./2024.
  6. ostale dokumente (diplome s natjecanja, svjedodľbe o jezičnom ispitu, potvrde o članstvu u plesnoj grupi, zboru, sportskom klubu itd.).

 

Prijave na javni natječaj podnose se zaključno do 29. veljače 2024. godine.

 

Prijave s nepotpunom dokumentacijom, neovjerene prijave, neovjerene preslike kao i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Prijavu treba dostaviti na adresu:

Pécsi Horvát Önkormányzat (Blazsetin István elnök)

7621 Pécs, Jókai tér 11. A épület I. emelet

 

Stjepan Blaľetin

predsjednik HSP-a

Informacije:

Marica Dudaš-Gyöngyös

e-adresa: dudasmarica@gmail.com

mobilni telefon: 30/1446236