Neprofitno poduzeće za kulturnu, informativnu i izdavačku djelatnost „croatica”

©kolstvo

Infrastrukturni razvoj vrtića u Nardi

24 05 2024
©kolstvo

Naselje u Pinčenoj dolini dobilo je 37 241 224 forinte na natječaju za obnovu zgrada mjesne samouprave koji je raspisan u sklopu Programa „Mađarsko selo”.

„Uglavnom, ovaj prekrasan vrtić s radom je počeo 2020. godine i tad ga je ľivotom ispunilo 12 – 13 male djece. Danas je taj broj povećan na 24 djece. Sad je za razvoj vrtića dobiveno više od 37 milijuna forinti. Jako smo sretni zbog toga i zahvaljujemo svima na pomoći, naravno, prije svega saborskom zastupniku okruga Csabi Hendeu”, rekla je načelnica sela Kristina Glavanić te dodala da su za prijavu na natječaj bili potrebni gotovi nacrti kako bi se moglo krenuti u obnovu čim novac sjedne na račun.

Prema njihovoj zamisli ľele napraviti višenamjenski objekt kojim će se moći koristiti i vrtić i općina. Tako bi, primjerice, tu bila garaľa za seoski autobus i kosilice, ali bi se u raznim prostorijama skladištile i dječje igračke na otvorenom i drva potrebna za grijanje. Za to će biti potrebno zamijeniti kompletnu krovnu konstrukciju i prozore, ali i srediti temelje zgrade kao i električnu i vodovodnu mreľu. Potrebno je obnoviti i kanalizacijsku mreľu i oborinsku odvodnju, ali neće izostati ni ľbukanje, bojenje, popločavanje.

Na kraju Kristina Glavanić rekla je da će, ako to uspiju, napraviti dio zgrade u stilu seoske kuće kako bi djeca mogla upoznati stare seoske alate. Osim toga, tu bi mogla biti i ljetna kuhinja koja bi sluľila djeci.

Kršul