Neprofitno poduzeće za kulturnu, informativnu i izdavačku djelatnost „croatica”

Politika

Županijski dan i javna tribina

12 02 2024
Politika

Hrvatska samouprava Šomođske županije 18. prosinca 2023. u Domu kulture u Potonji organizirala je Županijski dan Hrvata 2023. U sklopu priredbe održala je i zakonski obveznu godišnju javnu tribinu (susret s biračima). „Tribini je nazočilo 127 osoba, što je lijep broj”, ocjenjuje predsjednica Hrvatske samouprave Šomođske županije Jelica Csende.

Dan je započeo svetom misom koju je u mjesnoj crkvi na hrvatskom jeziku služio martinački župnik Ilija Ćuzdi, a nastavio se javnom tribinom, dodjelom odličja „Za Hrvate” i kulturnim programom. Predsjednica Hrvatske samouprave Šomođske županije podnijela je iscrpno izvješće o radu za 2023. godinu, a birači su mogli postaviti i pitanja.

Između ostalog rekla je kako je samouprava u 2023. godini imala četiri redovne i dvije izvanredne sjednice te sjednicu s javnom tribinom. Zastupničko tijelo (sedam zastupnika) donijelo je 129 odluka. Sjednice su održane u Lukovišću, Rasinji, Potonji i Barči. Nažalost, nisu mogli organizirati tradicionalni županijski bal kao ni neke od planiranih priredbi zbog COVID-a, ali je većina planiranog uspješno provedena u suradnji Hrvatske samouprave Šomođske županije i mjesnih hrvatskih samouprava u županiji.

Nabrojila je neke od održanih priredaba: kolinje u Martincima i Daranju, nogometni kup u Potonji i u Pečuhu, Kup podravskih ribiča u Bojevu, hodočašće u Đud i u Drvljance, ljetni festival u Potonji i u Martincima, Cro-Tour – biciklijada u Podravini, Kuglanje u Barči. Uz sve to KUD-ovi iz županije u Novalji su predstavili Hrvate iz Mađarske. Hrvatska samouprava Šomođske županije ostvarila je svoje programe sredstvima iz svojeg proračuna, koji je u 2023. godini iznosio oko 13 milijuna forinti, te u suradnji s hrvatskim mjesnim samoupravama odnosno Kulturnim i sportskim centrom „Josip Gujaš Džuretin”. Prihode su činili potpora za djelatnost, potpora za zadatke, ostvareni natječaji, potpora Hrvatske državne samouprave, članarine mjesnih hrvatskih samouprava i ostatak iz 2022. godine.

Potom je predsjednica Hrvatske samouprave Šomođske županije uručila godišnju nagradu „Za Hrvate” istaknutim pojedincima. Ove je godine samouprava nagradila Nančiku Gujaš (Gulyás Andrásné) i Istvána Jankovicsa.

Kantorici martinačke župe Nančiki Gujaš nagrada je dodijeljena za njezin društveno-politički rad. Ona već trideset godina radi kao kantorica u martinačkoj župi i, ako je potrebno, na cijelom teritoriju Šomođske županije gdje žive Hrvati. Time uvelike doprinosi vjerskom životu Hrvata u Podravini.

Pišta (István) Jankovics nagradu „Za Hrvate” dobio je za svoj rad na području očuvanja hrvatske kulture. Na njegovu inicijativu utemeljeni su KUD „Podravina” i udruga, a ima i velike zasluge za iniciranje i utemeljenje Hrvatske samouprave u Barči, čiji je zastupnik bio u više mandata.

Zatim je u potonjskom domu kulture slijedio prigodni kulturni program. Bio je to i seoski praznik, pa je načelnik Potonje Tamás Reiz među ostalima pozdravio i generalnog konzula Dragu Horvata, parlamentarnog zastupnika Lászlóa Szászfalvija, glasnogovornika u Mađarskom parlamentu Jozu Solgu te župana Šomođske županije Norberta Biróa. Organizatori su posebno čestitali nagrađenima u 2023. godini – Đusi Dudašu iz Šeljina na državnoj Nagradi za narodnosti i Irenki Gurdan-Kraner iz Potonje na nagradi koju joj je dodijelio Savez Hrvata u Mađarskoj za doprinos razvoju društvenog života Hrvata u Mađarskoj.

Večer je nastavljena kulturnim programom u kojem su nastupili učenici lukoviške osnovne škole, gajdaš Andor Vegh i njegov sin te majstor narodne umjetnosti Franjo Dervar Kume, koji su prikazali stare božićne običaje, Tamburaški sastav „Misija”, solist Benjámin Erdélyi te članovi KUD-ova „Podravina” i „Drava”.

Program je ostvaren uz potporu Ureda predsjednika Vlade, Zajednice podravskih Hrvata, Hrvatskog kulturnog i sportskog centra „Josip Gujaš Džuretin”, Saveza Hrvata u Mađarskoj, Zaklade „Zornica nova”, glasnogovornika Hrvata u Mađarskom parlamentu Joze Solge, Mjesne samouprave Potonje i Hrvatske samouprave Potonje.

Branka Pavić Blažetin

Foto:László Szászfalvi