Neprofitno poduzeće za kulturnu, informativnu i izdavačku djelatnost „croatica”

Politika

Sjednica bačkih članova SHM-a

12 03 2024
Politika

U skladu s odredbama Statuta Udruge Saveza Hrvata u Mađarskoj predsjednica bačkog ogranka Angela Šokac Marković, ujedno članica državnog Predsjedništva SHM-a, 11. ožujka sazvala je sjednicu bačkih članova SHM-a. Na sjednici su javnim glasanjem jednoglasno prihvaćeni prijedlozi bačke liste za županijsku i državnu listu SHM-a na predstojećim izborima za mjesne, područne i državnu hrvatsku samoupravu koji će se održati 9. lipnja 2024. godine.

Kako je naznačeno u pozivnici, uz molbu da se odaziv i primitak poziva potvrdi e-porukom, u skladu odredbama Osnivačkog dokumenta Udruge, ako sjednica ne bude imala kvorum, s istim dnevnim redom neovisno o broju nazočnih održat će se dan poslije, 12. ožujka 2024. godine. Na sjednicu koja je sazvana u Kulturnom centru bačkih Hrvata u Baji prema imeniku nazočnih odazvao se 41 član od ukupno 97, a njih osam pismeno ili usmeno dojavilo je da ne može sudjelovati, no po pitanju dnevnog reda sjednice slaže se odlukom većine. Sjednica je održana. Tako je jednoglasno prihvaćen pismeno predložen dnevni red:

1. Rasprava i prihvaćanje liste kandidata za državnu listu, 2. Rasprava i prihvaćanje kandidata za županijsku listu, 3. Razno.

Prije sastavljanja liste Angela Šokac Marković istaknula je kako su i budimpeštanska i peštanska regija, kao i gradišćanska regija, zadovoljne radom tekućeg i prošlog mandata. Smatra da je Skupština dobro odradila svoj posao. Bilo je puno novih projekata, puno događanja koja su obogatila našu zajednicu. Baš zbog toga smatraju da je uz sve zastupnike Skupštine za to zaslužan i aktualni predsjednik Hrvatske državne samouprave Ivan Gugan, stoga je predložila da bačka regija i nadalje podupire njegov rad te da bude voditelj bačke liste za državnu listu SHM-a. Nazočni su bez rasprave jednoglasno prihvatili da Ivan Gugan bude voditelj na državnoj listi.

Za županijsku listu od sedam imena predloženi su dosadašnji članovi županijskog vijeća: za voditelja liste Joso Šibalin, zatim Mladen Filaković, Ildika Filaković, Anica Matoš, Anikó Dódony, Marija Ivó, a kako se Franjo Anišić nije primio, predložena je Zita Ostrogonac. Uz njih su kao rezerve predložene još Ana Bago Zomborčević i Eszter Bogárdi. Budući da drugih prijedloga nije bilo, nazočni su javnim glasanjem jednoglasno podržali županijsku listu Saveza Hrvata u Mađarskoj s navedenim imenima i redoslijedom.

Uz Ivana Gugana za državnu listu predloženi aktualni bački članovi u državnoj skupštini, dakle Joso Ostrogonac, Angela Šokac Marković, Martin Kubatov i Veronika Dervar Blažev, koji su se svi primili, a javnim glasanjem jednoglasno su predloženi za državnu listu. Uz njih za državnu listu predloženi su još David Pozsonyi, Stipan Kovačev, Sabolč Tomašković, koji nije nazočio (što nije ni bio uvjet, ali nije se mogao izjasniti da se prima i stoga je uvjetno predložen), nadalje Teza Vujkov Balažić i Noémi Páli. Budući da nije bilo drugih prijedloga, nazočni su jednoglasno podržali bačku listu za državnu listu Saveza Hrvata u Mađarskoj.

S.B.