Neprofitno poduzeće za kulturnu, informativnu i izdavačku djelatnost „croatica”

Politika

Aktivnosti Hrvatske samouprave Selurinca

12 02 2024
Politika

Zastupničko tijelo Hrvatske samouprave Selurinca – zastupnice Ana Gujaš i Andrea Horváth Borissza te predsjednik Gábor Győrvári mlađi – održalo je susret s biračima i godišnju obaveznu javnu tribinu (saslušanje) 12. prosinca u sjedištu Hrvatske samouprave Selurinca. U protekle tri godine trudili su se okupiti Hrvate iz grada i organizirati za njih brojne izlete na koje se rado odazivaju brojni zainteresirani.

Još im je u sjećanju 2021. godina i jednodnevni izlet u Daruvar te u marijanska svetišta Aljmaš i Erdut. I 2022. bila je u znaku brojnih zajedničkih putovanja: posjetili su muzej u Prisiki i pogledali Zbirku sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj kao i grad Kiseg. Organizirali su i višednevno hodočašće u Hrvatsku, gdje su posjetili marijansko svetište u Mariji Bistrici te razgledali gradove Zadar i Pag, a posjetili su i Nacionalni park Krka te organizirali jednodnevni izlet na Adventski sajam u Osijeku. Iste godine u proljeće napravili su i prigodnu Etnografsku izložbu Hrvata u gradu Selurincu koja je imala velik odjek.

Više o događanju dostupno je u tiskanom izdanju Hrvatskog glasnika.

Branka Pavić Blažetin