Neprofitno poduzeće za kulturnu, informativnu i izdavačku djelatnost „croatica”

Kultura

Na predsmotri Međimurske popevke

16 04 2024
Kultura

Smotra izvornih međimurskih popijevaka „Međimurska popevka” ove godine slavi četrdesetu obljetnicu postojanja. U baštinu međimurskih popijevaka spadaju i pučke popijevke pomurskih Hrvata, pa još od 70-ih godina prošloga stoljeća pomurske pjevačke skupine sudjeluju na smotrama u Nedelišću. Pomurje je ove godine 9. ožujka na predsmotri Međimurskih popevki u Donjem Kraljevcu predstavljao Pjevački zbor KUD-a „Sumarton” (voditelj Jožo Đuric) u pratnji serdahelskog Tamburaškog sastava „Pomurske žice” (voditelj Erik Hegedüs) s popevkom „Naj se vija ta zelena kitica”.

Za organizaciju Međimurske popevke iz godine u godinu brine se Odbor za Međimurske popevke zajednice HKUU-a Međimurske županije i KUU-a „Seljačka sloga” Nedelišće. Međimurska popevka 2018. godine uvrštena je i na UNESCO-ovu reprezentativnu listu nematerijalnih kulturnih dobara čovječanstva zahvaljujući generacijama koje su, pjevajući pjesme, uspjele sačuvati tradicijski glazbeni izričaj od zaborava. U postizanju toga dali su svoj obol i pomurski pjevački zborovi iz Fićehaza, Kerestura, Letinje, Mlinaraca, Petribe, Pustare, Serdahela, Sepetnika, Sumartona i Velike Kaniže kao i pomurske hrvatske škole.

Središnja smotra Međimurske popevke održat će se u Nedelišću, u kolijevci priredbe, 8. lipnja. Na njoj će nastupiti najbolji izvođači s pojedinih predsmotri.

Beta